slaapster

Steen

liggende vrouw in klei geboetseerd en daarna middels een mal in granito (een mengsel van cement en kleine stukjes graniet) gegoten en daarna eindeloos gepolijst

zonder sokkel